Hizmet Sözleşmesi


Taraflar
www.geziburda.com – www.ucbilet.com – www.tatilsehri.com internet siteleri üzerinden faaliyetlerini yürüten İsmet Kaptan Mahallesi Gaziosmanpaşa Bulvarı Yeni Asır İş Hanı No.3/D Konak/İZMİR adresinde mukim PREKAL TURİZM İTH. İHR. SAN. Ve TİC. A.Ş. (Bundan böyle “GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY” olarak anılacaktır). www.geziburda.com – www.ucbilet.com – www.tatilsehri.com internet sitelerine üye olan internet kullanıcısı (Bundan böyle “ÜYE/KULLANICI” olarak anılacaktır)
Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu PREKAL TURİZM İTH. İHR. SAN. Ve TİC. A.Ş.’nin sahip olduğu www.geziburda.com – www.ucbilet.com – www.tatilsehri.com adlı internet sitelerinden üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. Bu sözleşme, sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca üyenin kullandığı güncelleştirmeler de dâhil her türlü tatil, tur, uçak bileti, araç kiralama hizmetleri ve diğer sunulacak hizmetlere uygulanacaktır.
Web Sitesi İçeriği
www.geziburda.com – www.ucbilet.com – www.tatilsehri.com web siteslerinde mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliği sürekli şekilde kontrol edilmektedir. Ancak, web sitesindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir ve bu sebeple ilgili hizmetin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY tarafından, web sitesindeki bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu, tamlığı, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY, web sitesi içeriğinde her türlü değişiklik ve yeniliği istediği anda yapabilir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY’e sorumluluk yüklenemez.
Web Sitesinde Değişiklik Yapma Hakkı
GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY, işbu web sitesi ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer ve sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Bu değişikliklerden dolayı doğabilecek hiçbir rezervasyon, satış veya bilgi hatasından dolayı www.geziburda.com – www.ucbilet.com – www.tatilsehri.com web siteleri ve GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY 'e sorumluluk yüklenemez.
Web Sitelerine Verilen Bağlantılar (Linkler)
GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY, www.geziburda.com – www.ucbilet.com – www.tatilsehri.com web siteleri üzerinden direkt ya da dolaylı yoldan diğer sitelere bağlantı (link) verilebilir. GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY, link verilen sayfalardaki bilgilerin doğruluğunu garanti etmemekte ve bilgilerle ilgili herhangi bir taahhütte, tavsiyede bulunmamaktadır. Bu siteleri kullanımla doğabilecek zararlar üyenin kendi sorumluluğundadır. GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY, bu tür link verilen sayfalara erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY, uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.
Site Bilgileri
İşbirliği yapılan tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan alınarak GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY web siteleri üzerinde ilan edilen bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilir ancak alınan veya talep edilen hizmet ve olanakların belirtilen nitelik ve müsaitliği göstermemesinden dolayı GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY sorumlu tutulamaz. Otel ve otel odalarının GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY web sitelerinde gösterilen fotoğrafları sadece genel bilgilendirme amaçlı olup alınan oda tipiyle sitede yayınlanan fotoğraflar aynı kategoride olmayabilir. Pansiyon durumları, otel konseptleri, yıldız nitelikleri tesisten tesise ve ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Tadilat, bakım ve yenileme çalışmaları tamamen ilgili otelin inisiyatifindedir ve tedarikçiler/oteller, böyle bir durumda oluşabilecek her türlü rahatsızlığı asgari düzeyde tutma sorumluluğunu göstereceklerdir.
GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY internet sitesinde, kullanıcının iptal hakkı saklı olmak üzere, herhangi bir aksaklıktan dolayı oluşabilecek eksik ya da yanlış fiyatlandırmalar(tedarikçi ve/veya aracı kurumlardan kaynaklanan fiyatlandırma hataları da dâhil olmak üzere) söz konusu olduğunda GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY, ödenmiş ya da ödenecek olan ilgili fiyatı ve toplam tutarı düzeltme yetkisini saklı tutar.
Rezarvasyon İptal veya Değişikliklerine İlişkin Açıklamalar
GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY üzerinden yapılan her türlü hizmet işlemlerinde rezervasyon kuralları kabul edilmiş sayılır. Tüm iptal ve değişiklikler, kullanıcıların rezervasyon sırasında kabul edilen ve sözleşmede yer alan hizmet sözleşmesi çerçevesinde yapılır.
GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY üzerinden alınan hizmetlerle ilgili, her aşamada GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY ile bağlantıya geçilecektir. Aksi takdirde kullanıcının, aracı firmadan yapacağı değişiklik, iptal, yeni rezervasyon ve farklı bir hizmet alması durumlarında GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY sorumluluk kabul etmez.
Geziburda.com – ucbilet.com – tatilsehri.com bildirimleri ve Elektronik Bilgilere ilişkin KULLANICI onayı
Bu sözleşme elektronik olarak imzalanmaktadır. GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY’nin, kullanıcıya hizmetle ilgili taahhüt ettiği bilgileri gönderme hakkı vardır. Kullanıcıya e-posta yoluyla gönderilen bildirimlerin, e-postanın iletim tarihinde teslim edildiği ve alındığı varsayılır.
Bu bilgiler;
Kullanıcıların hizmete kaydolduğunda belirttiği e-posta adresine e-posta ile, Bilgi mevcut olduğunda kullanıcıya gönderilen e-posta bildiriminde belirtilecek olan bir web sitesine erişim sureti ile, Bu amaç için genel olarak önceden belirlenmiş bir web sitesine erişim sureti ile, gönderilebilir.
Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
www.geziburda.com – www.ucbilet.com – www.tatilsehri.com sitelerine üye olan kullanıcı, verdiği tüm bilgilerin doğruluğunu garanti eder. Kullanıcı kendisine ait bilgilerden, yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. 18 yaşından küçüklerin veya hacir altında bulunanların, iş bu web sitesine, velileri veya vasilerinden izin almaksızın bilgi sunmalarından ve işlem yapmalarından GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY sorumlu tutulamaz.
www.geziburda.com – www.ucbilet.com – www.tatilsehri.com web sitelerinde; kullanıcı/ziyaretçi tarafından internet üzerinden doldurularak gönderilen formlar, chat ve öneri-şikayet sayfalarındaki gönderilerin, tehdit, tahrik, rahatsız edici, ahlaka ve kanuna aykırı içerikte olmasından ve başkalarının kanuni ve kişisel haklarına zarar vermelerinin sonuçlarından kullanıcı/ziyaretçi sorumlu olacaktır. Kullanıcı/ziyaretçilerin bu sayfaları kullanarak bir ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklam yapma ve benzeri ticari davranışlarda bulunma hakları yoktur.
Kullanıcı web hizmeti alırken, ilgili Kanunlara, sözleşmeye, bildirimlere uymak, hizmet hesabınızın parolasını gizli tutmak ve hizmete ilişkin bir güvenlik ihlalini fark ettiğinizde derhal GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY’e bildirmekle yükümlüdür.
Fikri Mülkiyet Hakları
www.geziburda.com – www.ucbilet.com – www.tatilsehri.com adlı web sitelerinin sahibi PREKAL TURİZM İTH. İHR. SAN. ve TİC. A.Ş.’dir. Bu sayfada bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlarla, sayfa düzeni ve işbu web sayfasının sunumu GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY‘nin ya da GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY'nin lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. www.geziburda.com – www.ucbilet.com – www.tatilsehri.com’den önceden yazılı muvafakat alınmaksızın, işbu web sayfasındaki bilgilerin ya da bu sayfaya ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayımlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaç için mümkündür.
www.geziburda.com – www.ucbilet.com – www.tatilsehri.com web sitesine girilmesi veya sitenin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek her tür ihtilaf Türk kanunlarına tabi olup, ihtilafların çözümünde İzmir Mahkemeleri münhasıran yetkilidir. GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY‘nin kullanıcının bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. GEZİ BURDA TRAVEL AGENCY üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.
İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Yürürlük
Kullanıcının, üyelik kaydı yapması kullanıcının sözleşmede yer alan tüm maddeleri okuduğu ve sözleşmede yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme kullanıcının üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.